Onko todella totta, että kaikki on mahdollista Jumalalle?

Onko todella totta, että kaikki on mahdollista Jumalalle? VastausVaikka Jumala voi tehdä mitä tahansa, hän ei tee asioita, jotka olisivat vastoin Hänen pyhää tahtoaan tai ristiriidassa Hänen tarkoituksensa kanssa. Hän ei voi esimerkiksi tehdä syntistä tekoa, sillä Hän on täysin pyhä, eikä synti ole Hänen luonteensa mukaista.

Jotkut silti kysyvät, ei pitäisi mitä tahansa onko mahdollista kaikkivoipalle jumaluudelle? Esimerkki voi auttaa: Voiko Jumala tehdä kiven niin raskaaksi, ettei hän voi nostaa sitä? Tämä kysymys sisältää paradoksin: jos Herra on niin voimakas, että hän voi tehdä äärettömän painon kiven, kuinka se tekisi ei onko hänen mahtavan voimansa ansiosta mahdollista nostaa se? Mutta koska kivi on äärettömän painava, miten olisi voiko Hän nostaa sen? Vastaus on, että Jumala ei kiellä itseään, kuten tässä tapauksessa. Näyttää siltä, ​​ettei Hän edes harkitsisi sellaista ajatusta, sillä Hän asettaisi itsensä itseään vastaan, mikä on typerää tekoa, jolla ei ole arvoa Hänen valtakuntansa tarkoituksissa.On syytä huomata, että näemme läpi Raamatun, että Jumala on kaikkivaltias – kaikkivoipa – jota kukaan tai mikään ei vertaa tai ylitä. Puhuessaan siitä, että Jumala teki kuivan polun mahtavaan Jordan-jokeen salliakseen kansansa turvallisen kulkemisen, Joosua 4:24 sanoo: Hän teki tämän, jotta kaikki maan kansat tietäisivät, että HERRAN käsi on voimallinen ja niin että sinä aina pelkäsit Herraa, sinun Jumalaasi. Samoin Jeremia 32:26-27 kertoo: Silloin Herran sana tuli Jeremialle: 'Minä olen HERRA, koko ihmiskunnan Jumala. Onko mikään minulle liian vaikeaa?’ Heprealaiskirjeestä 1:3 jatketaan, että Poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa tarkka esitys, joka tukee kaikkea voimakkaalla sanallaan. Nämä jakeet ja muut osoittavat, että kaikki Jumalan tahdon mukainen on hänelle mahdollista.Enkeli Luukkaan 1:36-37 sanoi Marialle: Jopa sukulaisesi Elisabet on saava lapsen vanhuudellaan, ja hän, jonka sanottiin olevan hedelmätön, on kuudennella kuukaudellaan. Sillä mikään ei ole mahdotonta Jumalalle. Jotkut kysyvät, että jos 'mikään ei ole mahdotonta Jumalalle', tarkoittaako se sitä, että voin juosta nopeammin kuin auto tai hypätä korkean rakennuksen yhteyteen? On täysin Jumalan vallassa tehdä ne mahdollisiksi, mutta Raamatussa ei ole mitään, mikä osoittaisi, että Jumala haluaisi tehdä ne mahdollisiksi. Se, että jokin on mahdollista Jumalalle, ei velvoita Häntä todella tekemään sitä. Meidän on tunnettava Raamattu perusteellisesti, jotta voimme tietää, mitä Jumala haluaa ja mitä Hän on luvannut, ja siten tietää, mitä Jumala tekee mahdolliseksi elämässämme.

Kun tarkastelemme kaikkia taivaallisen Isämme mahtavia yliluonnollisia tekoja läpi Raamatun, näemme, että Hän todellakin pystyy liikuttamaan ihmisten tapahtumia ajan jatkumossa huolimatta mahdottomalta vaikuttavista asioista, kaikki Hänen loistokkaiden tarkoitustensa vuoksi.Top