Onko Raamatun koodeilla pätevyyttä?

Onko Raamatun koodeilla pätevyyttä? VastausRaamatun koodit ovat piilotettuja viestejä, joiden väitetään olevan Raamatun alkuperäisessä tekstissä. Monet ihmiset väittävät löytäneensä Raamatun koodeja matemaattisten mallien avulla. Jotkut koodit löydetään laskemalla kirjaimia tai antamalla numeroarvot jokaiselle tekstin kirjaimelle (kutsutaan teomatiikaksi). Monimutkaisempia koodeja löydetään tietokoneiden avulla. Jotkut ovat esimerkiksi katsoneet Jesajaa 53:5:tä (mutta hän on lävistetty meidän rikkomustemme vuoksi, hänet murskattiin meidän pahojen tekojemme vuoksi; rangaistus, joka toi meille rauhan, oli hänen päällänsä, ja hänen haavoistaan ​​me olemme parantuneet) ja käyttäneet joka kahdestoista Heprealainen kirjain, kirjoitettu lause Jeesus on nimeni.

Joten näyttää olevan joitain Raamatun koodeja, jotka paljastavat erityistä, merkityksellistä tietoa. Emme voi täysin sulkea pois sitä mahdollisuutta, että Jumalalla on kätketty viestejä Sanassaan. Jumala pystyy varmasti jäsentämään henkeytetyn Sanansa niin monimutkaisella tavalla. Tiedämme kuitenkin, että Jumala haluaa meidän ymmärtävän Hänen Sanansa (2. Tim. 3:16–17), joten meidän on kysyttävä, miksi Hän peitteli arvokasta tietoa, jota ihmiset eivät pystyisi ymmärtämään tuhansiin vuosiin.Raamatun koodien ajatuksessa on joitain ongelmia. Ensinnäkin Raamattu ei koskaan vihjaa sisäisten koodien olemassaolosta (Sananlaskut 25:2 huolimatta), joten kaikki Raamatun koodit ovat tulosta ihmisten rakenteesta, joka on tekstin päällä. Jeesus, niinä aikoina, kun Hän lainaa Raamatun kohtia, ei koskaan käytä Raamatun koodia merkityksen selvittämiseen. Apostoli Paavali aina, kun hän viittaa Vanhan testamentin kohtiin, ei koskaan käytä Raamatun koodia antaakseen syvempää näkemystä. Samaa voidaan sanoa kaikki muista raamatuntekijöistä.Myöskään Raamatun koodeja ei tarvita. Se, mitä meidän tulee tietää ja soveltaa, on riittävän selvää Jumalan sanan suorasta lukemisesta. Pelastuksemme tulee kutsumalla Kristusta pelastamaan meidät synnistämme. Kristuksen kutsuminen tulee, kun uskomme Häneen. Usko syntyy Jumalan sanan kuulemisen seurauksena. Kuuleminen tapahtuu, kun ihmiset menevät ulos ja saarnaavat Jumalan sanaa muille (Room. 10:9–17). Pelastuksen jälkeen me kasvamme Kristuksessa ruokkiessamme Jumalan sanaa (Psalmi 119:9–11,105; 2. Timoteukselle 3:16–17; 1. Piet. 2:2). Kaikki nämä kohdat viittaavat Raamatun tekstin tarkasteluun ja sen periaatteiden soveltamiseen. Pelastus ja pyhitys eivät ole riippuvaisia ​​Raamatun koodien etsimisestä.

Myös Raamatun koodien tunnistaminen on aina jossain määrin mielivaltaista. Löytämis- ja tulkintaprosessi riippuu suuresti tutkijan näkökulmasta. Tämä on erityisen totta, kun Raamatun koodit nähdään profeetallisina. Jotkut koodinhakijat väittävät löytäneensä viittauksia World Trade Centeriin, Yasser Arafatiin, Bill Clintoniin, pernaruttoon ja erilaisiin maanjäristyksiin ja muihin katastrofeihin.Onko Raamattu monimutkainen kirja? Joo. Onko se monimutkaisempi kuin tiedämme? Kyllä, varmasti. Onko mahdollista, että Jumala upotti piilotettuja viestejä Raamatun alkuperäiseen tekstiin? Kyllä, on mahdollista, että Raamatun koodeja on olemassa. Mutta jälleen kerran, yksinkertainen Raamatun lukeminen puhuu puolestaan. Kaikki, mitä tarvitsemme Raamatusta, saadaan sen tekstin suoraviivaisesta tutkimisesta (2. Timoteukselle 2:15; 3:16–17). Ei tarvita aikaa vieviä tehtäviä kirjainten laskemisessa, sekvenssien etsimisessä ja tekstin järjestämisessä erilaisiin ruudukkoihin, jotta löydettäisiin kyseenalaisia ​​kuvioita ja subjektiivisia tulkintoja.

Top