Millä perusteella uskovat voivat olla hyvällä tuulella (Joh. 16:33)?

Millä perusteella uskovat voivat olla hyvällä tuulella (Joh. 16:33)? VastausJeesus kehotti opetuslapsia olemaan hyvällä tuulella (Joh. 16:33), kun he olivat kohtaamassa elämänsä synkimmän ja vaikeimman ajan. Herra oli pian jättämässä heidät (Joh. 16:5–7), ja Hän tiesi, että jokaista Hänen seuraajaansa odotti ankara vaino, kärsimys ja kuoleman mahdollisuus.

Opetuslapset olivat murheellisia ja hämmentyneitä, kun Jeesus selitti: Hetken kuluttua et enää näe minua. Mutta hetken kuluttua sen jälkeen näet minut taas (Joh. 16:16, NLT). He kaikki hajosivat, ja useimmat hylkäsivät Hänet ristillä (Joh. 16:32). Mutta pian sen jälkeen heidän epäilyksensä ja pelkonsa muuttui uskoksi ja rauhaksi: Nämä asiat minä olen puhunut teille, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa sinulla on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman (Joh. 16:33, NKJV).Alkuperäisessä kielessä sanat ole hyvällä mielellä (NKJV) tai ota sydämellä (NIV, ESV, NLT) käännettynä voidaan ymmärtää myös ole rohkea, ole itsevarma tai ole rohkea (CSB). Jeesus opetti opetuslapsilleen, että sisäinen rauha ja rohkeus ahdistuksen keskellä voidaan kokea vain pysymällä Hänessä (1. Joh. 2:28).Maailmassa uskovat kohtaavat vainoa ja kärsimystä, aivan kuten Jeesuskin (Ef. 3:13; 2. Timoteukselle 1:8; 2:3). Jeesus sanoi, että opetuslapset luovutettaisiin pian paikallisneuvostojen käsiin ja ruoskittaisiin synagoogissa (Mark. 13:9). Maailma halveksii heitä (Joh. 15:18–25), ja jotkut joutuisivat marttyyrikuolemaan uskonsa vuoksi (Apt. 11:19).

Huolimatta siitä, että maailma vihaa heitä, uskovat voivat olla varmoja ja rohkeita sen tiedon perusteella, että Jeesus Kristus on voittanut maailman. Kristityinä elämämme on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa (Kolossalaisille 3:3). Me synnymme Jumalasta (1. Joh. 5:1), ja jokainen Jumalasta syntynyt voittaa maailman. Tämä on voitto, joka on voittanut maailman, jopa meidän uskomme (1. Joh. 5:4; ks. myös 1. Joh. 2:13–14).Voimme olla iloisia, koska olemme oppineet luottamaan Isään kaikissa tilanteissa (Room. 8:28). Meidän ei tarvitse elää pelossa, koska olemme turvassa Hänen rakkaudessaan (1. Joh. 4:18). Tiedämme, että jos Jumala on puolellamme, kukaan ei voi vastustaa meitä (Room. 8:31). Eikä mikään voi erottaa meitä Hänen rakkaudestaan ​​– ei ongelmia, vaikeuksia, vainoa, nälänhätää, köyhyyttä, vaaraa tai konflikteja (Room. 8:35–39).

Vaikka kohtaamme kuoleman uhan, voimme sanoa: Mutta kiitos Jumalalle! Hän antaa meille voiton Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta (1. Kor. 15:57). Apostoli Johannes kysyi ja vastasi tähän kysymykseen: Kuka voi voittaa tämän taistelun maailmaa vastaan? Vain ne, jotka uskovat, että Jeesus on Jumalan Poika (1. Joh. 5:5, NLT). Voimme olla iloisia, koska Jeesus voitti maailman. Jos uskomme Jeesukseen ja kuulumme Isälle, olemme myös voittaneet maailman, koska meissä asuva on suurempi kuin se, joka on maailmassa (1. Joh. 4:4).

Sisäinen rauha on meidän Jeesuksessa. Hän sanoi: Rauhan minä jätän teille; rauhani annan sinulle. En anna sinulle niin kuin maailma antaa. Älkää antako sydämenne olla levoton älkääkä peljätkö (Joh. 14:27). Vaikka maailma tarjoaa vain ongelmia, uhkaa ja vaaraa, Kristuksen seuraajien ei tarvitse olla huolissaan tai peloissaan. Voimme olla iloisia, koska kuulumme Hänelle, joka voitti maailman. Mikään tässä maailmassa ei voi vahingoittaa meitä, koska me voitamme lopulta Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Top