Mitä 11:11 tarkoittaa Raamatussa?

Mitä 11:11 tarkoittaa Raamatussa? VastausSuosittu taikausko sisältää numeron yksitoista , joka numerologiassa on mestarinumero, joka tarkoittaa henkistä tietoisuutta tai psyykkistä intuitiota. Kun luku tuplataan, kuten kohdassa 11:11 , siinä on vielä enemmän oletettua tehoa. Tästä syystä jotkut toivovat, kun kello on 11.11 ja miksi jotkut 11.11.syntyneet pitävät itseään onnekkaana tai lahjakkaana. New Age -ajattelussa yksitoista on enkelinumero ja näkeminen 11:11 tarkoittaa, että enkelit ovat lähellä. Ajatus siitä 11:11 jolla on erityistä voimaa tai merkitystä, tulee suoraan ennustamisesta, astrologiasta ja okkultismista; Kuitenkin jotkut ihmiset yrittävät käyttää taikauskoa Raamatun tulkinnassa. Todellisuudessa sillä ei ole luontaista merkitystä 11:11 , joko jokapäiväisessä elämässä tai Raamatun sanomassa.

Vaikuttaa tarpeettomalta huomauttaa, että laskeminen alkaa numerosta yksi . Silti tämä tosiasia selittää miksi numerot, kuten esim 11:11 ei ole erityisen merkityksellistä. Mikä tahansa peräkkäisten, kasvavien numeroiden luettelo sisältää numeron yksi useammin kuin muut numerot. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että tämä numero esiintyy jokaisessa sekvenssissä ja jokaisen uuden kymmenen joukon alussa. Kaikilla nollaa suuremmilla luvuilla on a yksi niissä, vaikka niissä voi olla tai ei ole a kaksi tai 6 tai 8 . Numerot kuten yksi tai yksitoista itse asiassa esiintyvät useammin kuin muut yhdistelmät. Se on totta, mutta henkisesti täysin merkityksetön.Jotkut yrittävät saada merkityksen 11:11 tätä mallia vastaavien Raamatun jakeiden kautta. Numerologian seuraajat voivat etsiä piilotettuja viestejä lukiessaan 1. Moos. 11:11, 2. Moos. 11:11, Matteus 11:11, Markus 11:11 jne. Ensinnäkin tämä käytäntö jättää huomiotta sen tosiasian, että lukujen ja jakeiden jaot eivät kuuluneet alkuperäiset raamatulliset käsikirjoitukset. Mooses, Matteus, Markus ja muut Raamatun kirjoittajat eivät olisi yhdistäneet mitään tiettyä sanajoukkoa 11:11 kun he kirjoittivat. Lisäksi Jumalan tapana ei ole piilottaa salaisia ​​viestejä Raamattuun.Väitteet noin 11:11 ovat yhteydessä sellaisiin ideoihin kuin värähtely, synkronisaatio ja taikausko, mutta niillä ei ole mitään hengellistä merkitystä. 11:11 .

Top