Mitä Raamattu sanoo alttarikutsuista?

Mitä Raamattu sanoo alttarikutsuista? Ovatko alttarikutsut raamatullisia? VastausAlttarikutsujen käytäntö – ihmisten kutsuminen eteenpäin evankelisoivan saarnan jälkeen julkisesti tunnustamaan uskonsa Kristukseen – on noussut 1900-luvulla näkyväksi ensisijaisesti ristiretkien, kuten Billy Grahamin, kautta. Kutsujärjestelmäksi kutsuttua alttarikutsua harjoitetaan säännöllisesti osana joitakin jumalanpalveluksia, erityisesti monissa baptistikirkoissa ja muissa evankelisissa kirkoissa, joissa alttarikutsut ovat olennainen osa jumalanpalvelusta.

Vaikka nykyään käytettyjä alttarikutsuja ei löydy Raamatusta, heidän kannattajansa mainitsevat useita raamatullisia esimerkkejä niiden käytön tueksi. Ensin Kristus kutsui jokaisen opetuslapsensa julkisesti ja sanoi heille: 'Seuraa minua' (Matt. 4:19; 9:9) ja odotti heidän vastaavan välittömästi, minkä he tekivätkin. Jeesus vaati ulkoista samaistumista itsensä kanssa niiltä, ​​jotka olisivat Hänen opetuslapsiaan. Tietenkin Juudaksen ongelma, joka myös vastasi julkisesti jättämällä elämänsä taakse ja seuraamalla Jeesusta, on se, että Juudaksen vastaus ei ollut synonyymi pelastukselle.Alttarikutsun kannattajat mainitsevat myös Matteuksen 10:32:n todisteena siitä, että uuden uskovan on tunnustettava Kristus ihmisten edessä, jotta hän vastaisi. Ihmisten kutsuminen areenan tai kirkon eteen on varmasti sen tunnustamista miesten edessä, että päätös on tehty. Kysymys kuuluu, johtuuko päätös aidosti vilpittömästä katumuksesta ja uskosta vai onko se emotionaalinen reaktio ulkoisiin ärsykkeisiin, kuten turvottavaan musiikkiin, saarnatuolista tuleviin sydämellisiin pyyntöihin vai halusta mennä joukon mukana. Roomalaiskirje 10:9 tekee selväksi, että aito pelastus tulee vain sydämestä tulevasta uskosta, joka sitten johtaa tuon uskon suulliseen tunnustamiseen.Aivan kuten syntisen rukous, alttarikutsut voivat olla ulkoinen ilmaus aidosta parannuksenteosta ja uskosta Kristukseen. Vaarana on rukouksen tai vastauksen katsominen todisteeksi pelastuksesta (Matt. 7:22). Todellinen pelastus johtaa jatkuvaan pyhittymiseen, kun Pyhä Henki tosi uskovassa tuottaa yhä enemmän hedelmäään (Gal. 5:22-23) todisteena pelastavan uskon todellisuudesta.

Top