Mitä Raamattu sanoo aseksuaalisuudesta?

Mitä Raamattu sanoo aseksuaalisuudesta? VastausFysiologisesti, aseksuaalisuus määritellään tilaksi, jossa ei ole ilmeistä sukupuolta tai toimivia sukupuolielimiä; sukupuoleton. Tyypillisesti kuitenkin aseksuaalisuus viittaa seksuaalisten tunteiden puutteeseen. Jeesuksen maininta eunukeista Matteuksen 19:12:ssa voitaisiin pitää viittauksena fysiologiseen aseksuaalisuuteen, mutta tämän artikkelin tarkoituksia varten käsittelemme vain seksuaalisen vetovoiman tai halun puutetta. Onko väärin, jos ihmisellä ei ole minkäänlaista seksuaalista halua tai vetovoimaa?

Se, mitä Paavali kirjoittaa 1. Kor. 7:ssä, on lähinnä raamatullista maininta aseksuaalisuudesta. Jakeessa 1 hän sanoo, että miehen on hyvä olla menemättä naimisiin. Sinkkuuden aikoina, ilman perheen rajoituksia, ihminen voi olla Jumalan käytettävissä missä ja milloin tahansa. Sitä vastoin jakeissa 2-6 Paavali kirjoittaa, että avioliitto on hyvä niille, joilla on syvä intohimo vastakkaista sukupuolta kohtaan. Avioliitto sallii näiden intohimojen täyttymisen jumalisella tavalla. Sitten Paavali tekee selväksi jakeissa 7-8, että hän ei ollut tuolloin naimisissa. Jumala oli antanut Paavalille naimattomuuden lahjan, kyvyn olla onnellisesti ja tyytyväisenä naimaton. Tarkoittaako tämä sitä, että Paavalilla ei ollut minkäänlaista halua seksiin ja/tai ei halua mennä naimisiin? Ei välttämättä, mutta olipa Paavalin halu mikä tahansa, se ei selvästikään ollut niin kuluttavaa kuin hänen halunsa palvella Jumalaa. Huomaa – 1. Korinttilaisille 9:5:ssä Paavali ehkä ilmaisee halua mennä naimisiin.Onko siis väärin, ettei henkilö halua mennä naimisiin? 1. Korinttolaisille 7:n mukaan se ei todellakaan ole väärin. Sinkkuna pysyminen voi olla erittäin hyvä asia, koska se voi vapauttaa ihmiselle enemmän aikaa palvella Jumalaa. Sinkkuna pysyminen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita aseksuaalisuutta, toisin sanoen halun puutetta vastakkaiseen sukupuoleen. 1. Korinttilaiskirjeen luvussa 7 mainittu naimattomuuden lahja on kyky olla tyytyväinen ilman avioliittoa, ilman, että heiltä puuttuu kaikki halu mennä avioliittoon. Jos joku ei halua avioliittoa/seksiä ja on varma, että se on Herrasta, hänen tulee käyttää naimattomuuden aika kokosydämiseen palvelemiseen Jumalan valtakunnassa. Ei olisi kuitenkaan väärin hakeutua lääkäriin, jotta aseksuaalisuus ei johdu jostain hormonaalisesta epätasapainosta.Top