Mitä Raamattu sanoo turvapaikan hakemisesta/myöntämisestä?

Mitä Raamattu sanoo turvapaikan hakemisesta/myöntämisestä? VastausTurvapaikanhakija on henkilö, joka hakee ulkomailta suojelua kotimaassaan kohtaaman vaaran vuoksi. Turvapaikanhakijoiden tai turvapaikanhakijoiden on pystyttävä osoittamaan, että heillä on kohtuullinen pelko joutuvansa vainotuksi kotimaassaan rodun, kansallisen alkuperän, uskonnon, poliittisen mielipiteen tai sosiaaliseen ryhmään kuulumisen vuoksi. Jos he ovat todellisessa vaarassa, useimmat vapaat kansakunnat suojelevat heitä pidättämistä ja/tai luovuttamista vastaan ​​heidän kotimaahansa.

On huomattava, että turvapaikan hakeminen ei ole sama asia kuin laiton maahanmuutto. Laiton maahanmuuttaja pakenee omasta maastaan ​​toisen perässä, piittaamatta uuteen maahan pääsyä koskevista laeista. Turvapaikanhakija on voinut tulla maahan laillisesti tai ei.Vanhassa testamentissa oli erityyppisiä turvapaikanhakijoita. Jumala käski leeviläisiä erottamaan kuusi turvakaupunkia, joihin henkilö voisi paeta, jos hän olisi tahattomasti tappanut jonkun (2. Moos. 21:13; 5. Moos. 19:2–13; Joosua 20:1–6). Turvakaupungissa syytetty tappaja voisi löytää turvapaikan ja elää turvassa kaikilta kostoa hakevilta, kunnes tapaus pääsisi oikeudenkäyntiin. Jos murha todettiin tahattomaksi, turvapaikka myönnettiin turvakaupungin sisällä ylipapin kuolemaan asti. Niin kauan kuin turvapaikka oli turvakaupungissa, hän oli turvassa (4. Moos. 35:24–28). Ylipapin kuoleman jälkeen turvapaikka saattoi lähteä turvakaupungista ja matkustaa vapaasti.Turvapaikanhakijoiden tulee saada oikeudenmukaisuutta ja oikeudenmukaisuutta lain valossa. Yksilöinä meillä on selkeät raamatulliset ohjeet turvapaikanhakijoiden kohtelusta. Uusi testamentti on täynnä ohjeita rakastaa muita sekä sanoin että teoin. Esimerkiksi Galatalaiskirje 6 puhuu hyvän tekemisestä kaikille ihmisille, erityisesti niille, jotka kuuluvat uskovien perheeseen (Gal. 6:10). Ensimmäinen Johannes 3:18 sanoo: Rakkaat lapset, älkäämme rakastako sanoilla tai puheella, vaan teoilla ja totuudessa. Tapa, jolla kohtelemme turvapaikanhakijoita, kuvastaa suhdettamme Jeesukseen.

Voimme myös etsiä Vanhasta testamentista tietoa Jumalan sydämestä turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja maahanmuuttajien kannalta. Mooseksen kirjassa 19:33–34 Jumala sanoi israelilaisille: Kun muukalainen asuu keskuudessanne maassanne, älkää kohdelko häntä huonosti. Keskuudessanne asuvaa ulkomaalaista on kohdeltava syntyperäisenä. Rakasta heitä niinkuin itseäsi, sillä olit muukalaisia ​​Egyptissä. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Mooseksen kirjan 19:9–10:ssä Jumala käski israelilaisia, etteivät he leikkaa viljapeltojensa reunoille asti, vaan jättäisivät keräilyt köyhille ja muukalaisille.Kun tiedämme kaiken, mitä Jumala on tehnyt hyväksemme, meidän tulee kohdella muukalaisia ​​naapureinamme ja rakastaa heitä niin kuin itseämme. Meidän, jotka olemme vastaanottaneet Jumalan rakkauden, tulee jakaa se muiden kanssa. Meidän tulee myös olla esimerkki siitä, miten noudatamme lakia ja kunnioitamme lainsäätäjiä. Itse asiassa yksi tapa, jolla voimme auttaa turvapaikanhakijoita, on auttaa heitä navigoimaan laeissa ja puolustamaan heidän puolestaan ​​tarvittavien lupien hankkimista lailliseen oleskeluun.

Tietenkin hengellinen turvapaikka löytyy Jeesukselta. Aivan kuten turvakaupungit olivat turvapaikka ja pelastus vaaralta, niin Jeesus on turvapaikka, josta syntiset löytävät turvan ja pelastuksen synnistä ja kuolemasta (Hepr. 6:18). Juoksemme Kristuksen luo paetaksemme vaaraa, jota kohtaamme synnin tuomiosta, Jumalan vihasta ja ikuisuudesta helvetissä. Jeesus tarjoaa turvan kaikille, jotka tulevat Hänen luokseen turvaamaan syntiä ja kuolemaa.

Top