Mitä tarkoittaa olla Kristuksen lähettiläs?

Mitä tarkoittaa olla Kristuksen lähettiläs? VastausApostoli Paavali käsittelee kirjeessään korinttolaisille sovituksen virkaa ja käyttää termiä lähettiläitä Kristukselle: Kaikki tämä on Jumalalta, joka sovitti meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antoi meille sovituksen viran: että Jumala sovitti. maailma itselleen Kristuksessa, laskematta ihmisten syntejä heihin. Ja hän on antanut meille sovinnon sanoman. Olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ikään kuin Jumala tekisi vetoomuksensa meidän kauttamme (2. Kor. 5:18-20, kursivointi lisätty).

Yleisesti ottaen suurlähettiläs on arvostettu virkamies, joka toimii kansan edustajana. Vieraaseen maahan lähetetyn suurlähettilään tehtävänä on heijastaa hänelle vallan antaneen suvereenin elimen virallista kantaa. Kirjoittaessaan korinttilaisille Paavali vertaa omaa kutsumustaan ​​lähettilään ja kehottaa kaikkia kristittyjä pitämään itseään Kristuksen lähettiläinä. Sovituksen evankeliumi oli aina Paavalin saarnaamisen ytimessä: Kristus ei lähettänyt minua kastamaan vaan saarnaamaan evankeliumia (1.Kor.1:17).Sovintomme Jumalan kanssa on mahdollista vain siksi, että Kristus meni ristille ja sai syntiemme rangaistuksen. Kun Vapahtajamme huusi: Se on täytetty, syntisen ihmisen ja Pyhän Jumalan välinen este poistettiin, mikä teki kaikista Häneen luottavista pyhiä Hänen silmissään, viattomina ja syytöksistä vapaina (Kol 1:22). Meidän sovintomme perustuu Jeesuksen antamaan pelastukseen, ja se hyväksytään uskon kautta (Joh. 3:16; Ef. 2:8-9).Kristityt ovat Jumalan lähettiläitä siinä mielessä, että Jumala on hyväksynyt heille evankeliumin uskomisen (1. Tessalonikalaiskirje 2:4). Kun kuljemme läpi tämän maailman, edustamme toista Valtakuntaa (Joh. 18:36), ja meidän vastuullamme on heijastaa taivaan virallista asemaa. Olemme tässä maailmassa, mutta emme siitä (Joh. 17:16). Jumalan lähettiläiden tulee olla älykkäitä kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset (Matt. 10:16). Pyhän Hengen voiman saamina meidän täytyy viedä Kuninkaamme sanoma maan ääriin (Apt. 1:8) ja rukoilla miehiä ja naisia ​​kaikkialla, jotta he tekisivät sovinnon Jumalan kanssa.

Top