Mitä tarkoittaa olla näyttämättä pahaa (1. Tessalonikalaiskirje 5:22)?

Mitä tarkoittaa olla näyttämättä pahaa (1. Tessalonikalaiskirje 5:22)? VastausMonet kristityt olettavat, että 'kaiken pahan vaikutelman välttäminen' (1. Tessalonikalaiskirje 5:22, KJV) tarkoittaa kaiken käytöksen välttämistä, jota joku saattaa pitää pahana. Emme vain pakene sitä, mikä on pahaa, vaan me pakenemme sitä, mikä tulee näkyviin olla paha. Esimerkiksi pastoria ei pidä nähdä käyvän baarissa, koska joku saattaa luulla olevansa humalassa. Tämän jakeen todellinen merkitys on kuitenkin kristikunnan sisällä keskustelunaihe.

Riippuen käyttämästäsi Raamatun versiosta, 1. Tessalonikalaiskirje 5:22 viittaa 'pahan ilmeeseen' (KJV), 'kaikenlaiseen pahuuteen' (NIV ja NLT) tai 'kaikenlaiseen pahan muotoon' (NRSV, NKJV ja ESV). Jokainen on hyvä käännös. Kreikan sana, joka on käännetty sanalla 'ulkonäkö', 'muoto' tai 'laji', voi tarkoittaa mitä tahansa näistä asioista. Samaa sanaa käytetään 2. Kor. 5:7:ssä ja se käännetään 'näön'.On selvää, että käännösten erot voivat johtaa erilaisiin sovelluksiin. Onko se ulkomuoto pahasta, josta meidän pitäisi olla huolissaan, vai pysyykö se poissa kaikesta lomakkeita pahasta?Yksi ongelma korostaa ulkomuoto pahuudesta on se, että se voi tehdä meistä toisten käsitysten orjia. Aina on joku, joka ajattelee, että jokin sinun tekemäsi on väärin tai että se on väärin näyttää väärin hänelle. Sen sijaan, että vietämme aikaamme Jumalan tuntemiseen ja Hänen palvelemiseen, olemme huolissamme mahdollisuudesta, että joku jossain saattaa ymmärtää tekomme väärin. Samassa kirjeessä, jonka hän kirjoitti pahan välttämisestä, Paavali kirjoitti: 'Niin kuin Jumala on hyväksynyt meille evankeliumin uskomisen, niin me emme puhu miellyttääksemme ihmisiä, vaan miellyttääksemme Jumalaa, joka koettelee meidän sydämemme' (1. Tessalonikalaiskirje 2:4). Tavoitteemme on elää vanhurskaasti Jumalan edessä, ei noudattaa muiden mielivaltaisia ​​käyttäytymisnormeja.

Samalla meitä kehotetaan olemaan antamatta kristillisen vapautemme tulla kompastuskiviksi muille (1. Kor. 8:9). Meitä on myös opetettu olemaan suolaa ja valoa maailmassa (Matt. 5:13-16). Kristityt on erotettu toisistaan ​​(2. Korinttolaisille 6:17).Ehkäpä 1. Tessalonikalaiskirjeen 5:22:n laajempi konteksti on opettavainen. Välittömästi Paavalin kehotusta edeltävissä jakeissa sanotaan: 'Pyydämme teitä, veljet, kunnioittamaan niitä, jotka työskentelevät keskuudessanne ja ovat teitä Herrassa ja varoittavat teitä, ja arvostamaan heitä erittäin suuressa rakkaudessa heidän työnsä tähden. Olkaa rauhassa keskenänne. Ja me kehotamme teitä, veljet, neuvomaan joutilaita, rohkaisemaan heikkosydämisiä, auttamaan heikkoja, olkaa kärsivällisiä heitä kaikkia kohtaan. Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toisillenne ja kaikille. Iloitkaa aina, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää kaikissa olosuhteissa; sillä tämä on Jumalan tahto Kristuksessa Jeesuksessa teidän puolestanne. Älä sammuta Henkeä. Älä halveksi profetioita, vaan koettele kaikki; pitäkää kiinni siitä, mikä on hyvää' (1 Tessalonikalaiskirje 5:12-21). Tämä on nopea yhteenveto siitä, kuinka tessalonikalaisten tulisi elää 'Jumalan arvoisella tavalla' (1. Tessalonikalaiskirje 2:12).

Joten mikä on johtopäätöksemme? Pahuuden tai kaikenlaisen pahan ilmentymisen välttäminen tarkoittaa pysymistä kaukana pahasta. Meidän ei tarvitse olla laillisia sen suhteen, mitä muut saattavat pitää pahana. Mutta meidän on pysyttävä tietoisina todistuksestamme maailmalle ja velvollisuudestamme tukea uskonveljiä. Meidän tulee myös olla tietoisia omista taipumuksistamme syntiä kohtaan. Sen sijaan, että flirttailisimme sen kanssa, mikä voi johtaa meidät syntiin, välttelemme pahaa kokonaan. On tärkeää olla tuomitsematta muita arvioimatta ensin omaa sydäntämme ja motiivejamme (Matt. 7:1-5). Esimerkiksi yksi pastori voi täysin kyetä juomaan alkoholia kohtuudella, ja siksi hänellä ei ole ongelmaa käydä baarissa. Toinen voi olla altis alkoholismille tai humalaan, ja siksi hänen tulisi välttää baareja.

Pahan ilmentymisen välttäminen tai kaikenlaista pahan muodoista pidättäytyminen tarkoittaa elämää Jumalan valossa Pyhän Hengen voimalla. Emme 'osallistu pimeyden hedelmättömiin töihin, vaan paljastamme ne' (Ef. 5:11). Emme ole huolissamme toisten mielipiteistä, vaan omasta Kristuksen kanssa vaelluksestamme. Kun välttelemme kaikenlaista pahaa, emme varaa lihaa tyydyttääksemme sen haluja (Room. 13:14, ESV).

Top