Mitä tarkoittaa, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo (Mark. 9:23)?

Mitä tarkoittaa, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo (Mark. 9:23)? VastausMarkuksen 9:23:ssa oleva Jeesuksen lausunto uskovan käytettävissä olevasta vallasta on kiistanalainen. Markuksen evankeliumin evankeliumin evankeliumin evankeliumin 9. evankeliumin evankeliumin 9. luvun konteksti antaa kuitenkin selvän käsityksen Jeesuksen lausunnosta. Markus 9 esittää kohtauksen, jossa isä pyytää apua Jeesuksen opetuslapsilta ajaakseen demonin ulos pojastaan. Jeesus lähestyy ja kysyy, mitä tapahtuu. Isän vastaus on, että opetuslapset eivät ole onnistuneet karkottamaan demonia. Jeesus vastaa: Sinä epäuskoinen sukupolvi. . . kuinka kauan viihdyn kanssasi? Kuinka kauan kestän sinua? (Markus 9:19). Isä pyytää sitten Jeesusta säälimään heitä ja ajamaan ulos demonin (Mark. 9:22). Sitten Jeesus sanoo: Jos sinä voit uskoa, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo (Mark. 9:23, NKJV).

Sana uskoo on partisiippi, joka käännetään kirjaimellisesti uskovaksi. Jeesus tarjoaa keinot, jotta kaikki olisi mahdollista – täytyy uskoa Häneen! Monistettu Raamattu kääntää täydellisemmin Jeesuksen lausunnon: Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo ja luottaa [minun]! Usko on tärkeä ainesosa tässä tarinassa. Jotkut ovat väittäneet, että oman uskon vahvuus siitä Jeesus puhuu. Käsillä oleva kysymys ei kuitenkaan ole se, kuinka vahvasti tai rohkeasti isä uskoi Jeesuksen parantavan poikansa. Ongelmana on uskomuksen kohde . Opetuslapset eivät tarvinneet lisää uskoa vaan enemmän keskittynyt uskoa. Toisin sanoen opetuslasten oli asetettava uskonsa oikeaan kohteeseen – Jeesukseen Kristukseen.Markuksen 9:22:ssa isä pyytää Jeesuksen apua ja aloittaa vetoomuksen sanalla Jos voit tehdä mitään. Jeesuksen ensimmäinen vastaus isälle Markuksen 9:23:ssa kyseenalaistaa sen, kuinka isä muotoili pyyntönsä: Mitä tarkoitat: 'Jos voin'? Jeesus kysyy. Kaikki on mahdollista, jos ihminen uskoo (NLT). Oikea usko siihen, kuka Jeesus on, olisi antanut isälle luottamusta Jeesuksen kykyyn ajaa ulos demoni. Tämän kuultuaan isä huudahtaa uskovansa, ja jos siinä on puutteita, hän pyytää Jeesusta auttamaan epäuskoaan (jae 24). Mark. 9:25–29 paljastaa persoonan ja voiman, joka tarvitaan demonin karkottamiseksi. Kuten Jeesus sanoo jakeessa 29, rukous on välttämätöntä, koska sellaiseen tehtävään tarvittava henkilö on Jumala itse. Uskon kohde on kriittinen.Jeesus esittää merkittävän lausunnon Markuksen evankeliumissa 9:23. Jos ymmärrämme väärin väitteen, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo, joudumme pettymään. Jeesuksen sanat eivät ole lupaus, että voimme tehdä mitä haluamme; pikemminkin Hän tekee selväksi, että uskovalla on valtaa vain sen ansiosta kenelle hän uskoo; nimittäin Jeesus, Jumalan Poika. Voima on Jumalan, ja siihen pääsee käsiksi uskon ja rukouksen kautta Hänen tahtonsa mukaan (ks. 1. Joh. 5:14). Jumalan ansiosta uskova ihminen voi saavuttaa paljon. Jumalan armosta opetuslapset saivat aikaan uskomattomia ja ihmeellisiä asioita Jeesuksen lähdön jälkeen (vrt. Apt. 3:1–10). Kun elämme Jeesukselle, keskitykäämme uskomme kohteeseen (Heprealaisille 12:2).

Top