Mitä tarkoittaa, että taivaat julistavat Jumalan kunniaa?

VastausPsalmi 19:1 sanoo: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, ja taivas ylhäällä julistaa hänen tekojaan. Tämä on yksi selkeimmistä raamatullisista lausunnoista, että luonnon itsensä on tarkoitus osoittaa Jumalan suuruutta. Nämä sanat ovat nykymuodossa. Eli taivaat julistavat ja taivas julistaa Jumalan luovaa työtä. Se on jatkuva näyttö. Se, mitä näemme luonnossa, on tarkoitettu jatkuvasti osoittamaan meille, että Jumala on olemassa, ja kertomaan meille, kuinka hämmästyttävä Luoja Hän todella on.
Yksi vahvimmista argumenteista Jumalan olemassaolon puolesta on teleologinen argumentti eli suunnittelun argumentti. Tämä lähestymistapa väittää, että suunnittelun havainnot luonnossa selittyvät parhaiten tarkoituksellisella, älykkäällä luomistoiminnalla eikä sattumanvaraisuudella tai tuurilla. Tiedon välittäminen on tässä keskeinen osa. Tieto on aina nähdään älyn tuotteena. Jotkut mallit ovat monimutkaisia, mutta satunnaisia. Muut voivat olla hyvin määriteltyjä, mutta niissä ei ole tietoa. Mutta aina kun näemme tietyn, monimutkaisen järjestelyn, joka näyttää tietoa, ymmärrämme, että se oli mielen työtä, ei pelkkä sattuma.

Psalmi 19:1 yhdistää tämän ajatuksen Raamattuun. Mitä enemmän opimme maailmankaikkeudesta, sitä selvemmin voimme nähdä Jumalan työn. Täydellinen esimerkki tästä on moderni Big Bang -kosmologia. Ennen tätä teoriaa tiedemiehet ja ateistit olettivat maailmankaikkeuden olevan ikuinen. Einsteinin teorioiden ja fysiikan edistysaskelten yhdistelmä teki selväksi, että itse asiassa maailmankaikkeudella oli alku. Aluksi tiedemiehet hylkäsivät tämän ajatuksen teologiana, ei tieteenä. Ajan myötä sen kieltäminen oli kuitenkin mahdotonta. Se tosiasia, että maailmankaikkeus sai alkunsa, on jotain, jonka voimme nähdä pelkästään tarkkailemalla taivasta ja taivasta – aivan kuten Psalmissa 19:1 sanotaan.Roomalaiskirje 1 liittyy myös tähän ajatukseen. Jumala on paljastanut itsestään tarpeeksi luonnossa, ettei kenelläkään ole tekosyytä hylätä Häntä tai tehdä sitä, mikä on väärin. Maailman luomisesta lähtien Jumalan näkymättömät ominaisuudet. . . on selvästi nähty, ymmärretty siitä, mitä on tehty (Room. 1:20). Taivaat julistavat Jumalan kunniaa.Koska taivaat julistavat Jumalan kunniaa, voimme luottaa siihen, että käytämme tiedettä tutkimiseen. Mitä enemmän tiedämme ympäröivästä maailmasta, sitä enemmän annamme kunniaa Jumalalle. Mitä enemmän löydämme, sitä enemmän meillä on todisteita siitä, että Hän on vastuussa luonnosta ja sen laeista. Ihminen tarvitsee Raamattua ja henkilökohtaista uskoa Kristukseen voidakseen luoda oikean suhteen Jumalaan. Ihmisen tarvitsee kuitenkin vain katsoa rehellisesti ympärillään olevaa maailmaa ymmärtääkseen, että Jumala on olemassa.

Top