Mitä tarkoittaa, että ihminen niittää mitä kylvää (Galatalaisille 6:7)?

Mitä tarkoittaa, että ihminen niittää mitä kylvää (Galatalaisille 6:7)? VastausGalatalaiskirjeen 6. luvun ensimmäisissä jakeissa Paavali korostaa, että yksilöt ovat vastuussa teoistaan ​​ja heidän tulee olla lempeitä, kun muut epäonnistuvat (Gal. 6:1). Sen lisäksi, että lempeys on rakkauden ilmaus ja Kristuksen lain täyttymys (Gal. 6:2), lempeä vastaus muita kohtaan on yksi tapa pitää itsemme poissa vaikeuksista, koska se voi auttaa meitä välttämään ylikriittisyyttä. Vaikka kohta rohkaiseekin lukijoita ottamaan huomioon muita, totuus on kuitenkin se, että mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää (Galatalaisille 6:7). Joten vaikka meidän tulee kantaa toistemme taakkoja (Gal. 6:2), olemme silti vastuussa oman kuormamme kantamisesta (Gal. 6:5).

Galatalaiskirjeessä 6:7 Paavali muistuttaa lukijoita siitä, että mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää (NKJV). Jumala on oikeudenmukainen Jumala ja on perustanut koko ihmiskokemuksen kylvämisen ja niittämisen käsitteen. Kun viljelijä kylvää siemeniä ja huolehtii niistä, ne yleensä itävät ja tuottavat kasvua. Samalla tavalla kaikki, mitä ihminen istuttaa omaan ajatteluunsa ja käyttäytymiseensä, kantaa myöhemmin hedelmää – joko hyvää tai pahaa. Jos henkilö on keskittynyt täyttämään lihan toiveet, ja siihen hän sijoittaa, silloin hän niittää sijoituksensa hedelmää. Paavali kuvailee tätä hedelmää kohdassa Galatalaiskirje 5:19–21, ja luettelo ei ole kaunis. Toisaalta, jos joku sijoittaa hengellisiin asioihin, hänen elämänsä hedelmä on hengellistä ja terveellistä (Galatalaisille 6:8). Paavali selittää, kuinka Pyhä Henki tuottaa hedelmää ihmisissä ja miltä se näyttää (Gal. 5:22–23).Paavali esittelee totuuden, että mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää, varoituksella: Älkää eksykö: Jumalaa ei voida pilkata (Galatalaisille 6:7). Viisaat lukijat kiinnittävät huomiota omaan elämäänsä ja ryhtyvät toimiin varmistaakseen, että he elävät tämän periaatteen mukaisesti. Älkää antako kenellekään ajatella, että hän on poikkeus säännöstä. Niitto seuraa kylvöä, ja sillä on väliä, mitä kylvää. Jumala tutkii sydämen ja tietää kaikki olosuhteet, eikä Hänen säädöstään, että sato vastaa istutusta, hylätä.Muualla Paavali selittää edelleen käsitystä, että mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. 1. Korinttilaisille 3:8:ssa hän väittää, että jokainen palkitaan hänen oman työnsä mukaan. Istuttaja tai kastelija eivät ole yhtälön merkittävimpiä tekijöitä, koska Jumala aiheuttaa kasvun (1. Kor. 3:7-8). Joten vaikka istutamme ja kastelemme hyvin – keskittyen asioihin, jotka liittyvät uuteen elämäämme Kristuksessa –, Jumala on silti kasvun aiheuttaja. Ja vaikka Jumala palkitsee sen, joka työskentelee, ymmärrämme, että jopa mahdollisuutemme tehdä työtä on lahja Jumalalta. Toisin sanoen periaate, jonka mukaan mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää, opettaa sekä Jumalan oikeudenmukaisuutta että Hänen armoaan.

Voimme soveltaa pelastuksen periaatetta kylvämämme niittää. Jos emme tunne Jeesusta Kristusta Vapahtajanamme, olemme silti kuolleita synneissämme tai erossa oikeasta suhteesta Jumalaan (ks. Ef. 2:1–5). Jos olemme siinä tilassa, niin myös vanhurskaat tekomme ovat kuin saastaisia ​​riepuja verrattuna Jumalan vanhurskauden mittapuuhun (Jesaja 64:6). Jos olemme siinä tilassa, niin totuus, että mitä tahansa ihminen kylvää, sitä hän myös niittää (Gal. 6:7), on itse asiassa pelottava, koska kylvämme synnin ja kuoleman mukaan, ja hedelmä heijastelee sitä. Toisaalta, jos Jumala on armossaan tehnyt meidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa armosta uskon kautta (Ef. 2:8-10), niin meillä on mahdollisuus kylvää uuden elämän mukaan. Hänen armonsa ansiosta voimme nyt sijoittaa asioihin, joilla on iankaikkinen arvo, ja nähdä hedelmiä, joilla on myös iankaikkista arvoa. Se, että mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää, ei ole kyse vain oikeudenmukaisuudesta, vaan Jumalan suurenmoisesta armosta. Jumala ei ole antanut meille sitä, mitä ansaitsimme; Jumala on hämmästyttävässä armossaan antanut meille sen, mitä emme ansainneet – tilaisuuden kylvää vanhurskauden siemen, jotta voimme nähdä Hänen vanhurskautensa hedelmät elämässämme.Top