Mikä on Absalomin henki?

Mikä on Absalomin henki? VastausAbsalomin hengen tai Absalomin hengen olemassaolo on käsite, joka liittyy tiettyihin näkemyksiin demonisesta sorrosta. Joissakin karismaattisen uskon versioissa demonien katsotaan aiheuttavan lähes kaikkia sairauksia, erityisesti henkisiä. Niin kutsutut vapautusministeriöt väittävät pystyvänsä karkottamaan nuo pahat henget ja poistamaan siten nuo ongelmat. Tämän sotkeutuneen mytologian kehittämiseksi epämääräisiä viittauksia Raamatusta paisutetaan suuriksi ajatuksiksi henkisestä maailmasta.

Absalomin henki on nimetty Absalomista, Daavidin kolmannesta pojasta, joka rakensi avoimen kapinan isäänsä vastaan. Ne, jotka uskovat suureen joukkoon sortavat demonit, käyttävät Absalomin hengen leimaa sellaisiin kiusauksiin kuin hengellisen auktoriteetin uhmaaminen, klikkien muodostaminen seurakunnan sisällä tai kunnollisen alistumisen puute. Toiset syyttävät Absalomin henkeä juoruista, pastorin kritiikistä tai seurakuntien jakautumisesta. Vielä toiset näkemykset pitävät imartelua, väärää nöyryyttä tai vallannälkää tähän erityiseen demoniseen läsnäoloon.Tietenkin, koska idea Absalom-hengestä perustuu enimmäkseen spekulaatioon, jossa on hyvin vähän totuutta, se sisältää hämmentävän erilaisia ​​tulkintoja. Kahdella Absalom-henkeen uskovalla ihmisellä saattaa olla identtiset tai täysin ristiriitaiset näkemykset siitä, mitä se tekee ja miten se toimii. Samat ominaisuudet, joita Absalomin hengelle syytettiin, yhdistetään usein muihin demoniin, joille on annettu nimiä, kuten Ahab, Leviatan, Isebel ja Delila.Raamattu ei anna mitään syytä olettaa, että on olemassa demoninen olento nimeltä Absalom tai että kristityillä olisi valta tunnistaa se tai nuhtella sitä. Raamattu ei missään vihjaa, että olisi olemassa erityisiä demoneita, jotka olisivat vastuussa tietyistä synneistä tai asenteista, eikä Raamattu mainitse historiallista Absalomia vastaavaa pahan hengen luokkaa. Absalomin hengen opetus menee paljon pidemmälle kuin Raamattu sanoo.

Demonista sortoa ja riivaamista esiintyy. Mutta riippumatta siitä, vaikuttaako demoninen läsnäolo johonkin, demonien ja henkien sekalaisen kansanperinteen keksiminen ei ole hyödyllistä. Rukous, opetuslapseus ja kuuliaisuus Jumalalle ovat ainoat merkitykselliset vastaukset hengellisiin ongelmiin.Top