Mitä on apofaattinen teologia?

Mitä on apofaattinen teologia? VastausApofaattinen teologia (tunnetaan myös nimellä negatiivinen teologia) on yritys kuvata Jumalaa sillä, mitä ei voida sanoa Hänestä. Monilla termeillä, joita käytetään kuvaamaan Jumalan ominaisuuksia, on apofaattinen ominaisuus. Esimerkiksi kun sanomme, että Jumala on ääretön, sanomme myös, että Jumala ei ole äärellinen (eli ei rajoitettu). Toinen esimerkki voisi olla Jumalan kuvaaminen henkiolentona, mikä on vain yksi tapa sanoa, että Jumala ei ole fyysinen olento.

Kirkon historiassa apofaattinen menetelmä oli suosittu teologien, kuten Tertullianuksen, Pyhän Kyrilloksen Jerusalemilaisen ja Kappodokian isien, keskuudessa. Apofaattisen teologian vaikutusvaltaisin kannattaja oli Pseudo-Dionysius (jota lainattiin monta kertaa Summa Theologica Tuomas Akvinolainen). Apofaattinen teologia on yleistä myös itäisessä ortodoksisessa kristinuskossa, ja sen katsotaan olevan positiivista (tai katafaattista) teologiaa parempana. Uskotaan, että Jumalan transsendenssin vuoksi lisätietoa Jumalasta on poimittava hänen suorasta kokemuksestaan. Tämä johtaa mystisiin lähestymistapoihin Jumalan tuntemisen saavuttamiseksi.Suuri osa tästä näyttää kehittyvän keskustelusta Jumalan immanenssin ja Hänen transsendenssinsa välillä. Jumalan immanenssi näkee Jumalan olevan läheisesti mukana luomisessaan ja olevansa kiinnostunut ihmisten elämästä. Suojatakseen Jumalan immanenssin liiallista korostamista, on niitä, jotka haluavat korostaa Jumalan ylivoimaisuutta, Hänen 'täysin toisuuttaan'. Mutta totuus ei ole tässä tapauksessa 'joko/tai'-ehdotus, vaan molemmat/ja -ehdotus. Jumala on sekä immanentti että transsendentti. Hänen transsendenssissaan on sopivaa puhua siitä, mitä Jumala ei ole (apofaattinen teologia). Meidän on myös pidettävä mielessä, että kristinusko on ilmoitettu usko ja että huolimatta Jumalan yliluonnollisuudesta, Jumala alistui paljastaakseen itsensä ihmiskunnalle. Siksi voimme antaa myönteisiä lausuntoja Jumalasta – että Hän on rakastava, armollinen ja armollinen. Tällaisia ​​lausuntoja on tarkasteltava analogisesti. Toisin sanoen voimme ymmärtää, mitä hyvyys ja rakkaus ja armo tarkoittavat, mutta kun niitä sovelletaan Jumalaan, ne ymmärretään soveltuviksi täydellisyyteen, eli niitä sovelletaan analogisesti, pienemmästä (meistä) suurempaan (Jumalaan).Top