Mitä on siunaus Raamatussa?

Mitä on siunaus Raamatussa? VastausSiunaus on julistus siunauksista Jumalalta Hänen rakkailleen. Siunaukset löytyvät joidenkin Uuden testamentin kirjeiden lopusta (esim. 2. Kor. 13:14 ja Ef. 6:23-24). Vaikka siunaukset ovatkin lyhyitä, ne tarjoavat vakuutuksen sanoja tai ohjeita, joiden tarkoituksena on tuoda iloa, rauhaa, lohtua ja turvaa niille, jotka luottavat Jumalaan.

Raamatun siunaukset luetaan tai lausutaan usein lähellä jumalanpalvelusta. Tässä yhteydessä siunaukset ilmentävät kutsua ykseyteen, uskoon ja iloon veljien keskuudessa. Siunauksen lausumisen on tarkoitus rohkaista uskovia ja herättää iloa ja sitoutumista Jumalaan. Lisäksi monet uskovat kokevat, että siunausten mietiskely hiljaisina aikoina on rauhoittava balsami, joka syventää henkeä, tarjoaa apua sairaalle sydämelle ja vahvistaa horjuvaa sielua. Siunaukset voivat olla merkittävä parantamisen lähde, koska sanat itsessään ovat elämää (Joh. 6:63, 68).Raamatussa on monia siunauksia. Tässä on muutama esimerkki, alkaen yhdestä tunnetuimmista:HERRA siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua; HERRA loistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen; HERRA kohottaa kasvonsa sinun päällesi ja antakoon sinulle rauhan (4. Moos. 6:24-26).

HERRA varjelee sinut kaikesta pahasta; hän pitää henkesi. HERRA varjelee sinun lähtemisesi ja sisääntulosi tästä ajasta eteenpäin ja ikuisesti (Psalmi 121:7-8).Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa (Filippiläisille 4:7).

Nyt meidän Jumalamme ja Isämme itse ja meidän Herramme Jeesus ohjakkoon meidän tiemme sinun luoksesi, ja Herra antakoon teitä lisääntyä ja runsaaksi rakkaudessa toisianne ja kaikkia kohtaan, niin kuin me teemme teitä kohtaan, jotta hän vahvistaisi teidän sydämenne nuhteettomana pyhyydessä Jumalamme ja Isämme edessä, kun meidän Herramme Jeesus tulee kaikkien hänen pyhiensä kanssa (1 Tessalonikalaiskirje 3:11-13).

Nyt itse meidän Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon armon kautta, lohduttakoot teidän sydämiänne ja vahvistakoot niitä kaikessa hyvässä työssä ja sanassa (2 Tessalonikalaiskirje 2:16-17).

Nyt rauhan Jumala, joka toi kuolleista, meidän Herramme Jeesuksen, lammasten suuren paimenen, iankaikkisen liiton verellä, varustakoon teidät kaikella hyvällä, jotta voisitte tehdä hänen tahtonsa, tehden meissä sitä, mikä on otollista. hänen edessään, Jeesuksen Kristuksen kautta, jolle olkoon kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen (Heprealaisille 13:20-21).

Lopuksi, veljet, iloitkaa. Pyrkikää ennallistamiseen, lohduttakaa toisianne, sopikaa toistenne kanssa, eläkää rauhassa; ja rakkauden ja rauhan Jumala on teidän kanssanne (2 Korinttolaisille 13:11).

Top