Mikä on raamatullinen kirkko?

Mikä on raamatullinen kirkko? VastausRaamatun kirkot ovat niitä, jotka tunnustavat pitävänsä Raamattua uskonsa ja käytäntönsä mittapuuna. He eivät kuitenkaan kuulu mihinkään tiettyyn kristilliseen kirkkokuntaan (ei-uskonnolliset), joten ei ole olemassa mitään muodollista määrättyä uskomusjärjestelmää hallitsemaan niitä. Mikä tahansa kirkko missä tahansa uskontokunnassa, samoin kuin mikä tahansa ei-uskonnollinen kirkko, voi käyttää sanoja Raamatun kirkko nimessään, ja siksi jokaisen on tutkittava heidän erityisiä uskomuksiaan ja käytäntöjään. Jotkut Raamatun kirkot ovat peräisin kirkkokuntien pastoreista tai ryhmistä, jotka eroavat uskontonsa perinteistä, ja siksi raamatulliset kirkot voivat muistuttaa läheisesti sitä kirkkokuntaa, josta ne tulivat (pienillä painotus- ja perinteisillä eroilla).

Monien ei-tunnustuksellisten raamatullisten kirkkojen joukossa näyttää olevan yhteinen teema, joka johtuu siitä, että ne painottavat Raamatun opetusta. Raamatun kirkot uskovat yleensä, että Jumala on yksi ja että Hänellä on kolmiyhteinen luonne Isä, Poika ja Pyhä Henki. He uskovat ja saarnaavat Jeesuksen Kristuksen, maailman Vapahtajan, Jumalan määräämää herruutta. Raamatun kirkot uskovat tavallisesti kristillisiin perusoppeihin pelastuksesta yksin uskosta Kristukseen, lunastukseen Jeesuksen Kristuksen kuoleman, hautaamisen, ylösnousemuksen ja taivaaseenastumisen kautta, mielen uudistamisesta Jumalan sanan avulla ja Pyhän Hengen läsnäolosta. . Raamatun kirkoilla on taipumus korostaa kristillistä palvelua, opetuslapseutta ja toveruutta välttämättöminä uskovan hengellisen kypsyyden kannalta. He uskovat Jeesuksen Kristuksen tulevaan paluuseen, Tuomiopäivään, Kristuksen tuhatvuotiseen valtakuntaan, iankaikkiseen elämään niille, jotka uskovat, ja iankaikkiseen helvettiin niille, jotka eivät usko. Raamatun seurakunnat harjoittavat tavallisesti yleisiä kristillisiä vesikasteen ja ehtoollisen toimituksia, laulujen ja virsien laulamista sekä Raamatun opetusta ja saarnaamista elämäntarkoituksessa. He ovat tavallisesti kiinnostuneita Herran Jeesuksen Kristuksen suuresta tehtävästä – evankeliumin levittämisestä ihmisten sielujen pelastamiseksi painottaen voimakkaasti opetuslasten tekemistä. Näin ollen Raamatun kirkkoja pidetään evankelisina.Raamatun seurakunnat eivät yleensä usko, tai ainakaan eivät opeta eivätkä korosta Uuden testamentin perusteella, Pyhän Hengen kastetta, kuten nykyajan helluntailaiset kuvailevat, kielillä puhumisen kuviollisilla todisteilla, kuten Apostolien tekojen kirjassa tapahtui. Raamatun seurakuntia ei pidetä täyttä evankeliumia, helluntailaisia ​​tai karismaattisia; he eivät usko Hengen lahjoihin yliluonnollisena voimana merkkejä, ihmeitä ja ihmeitä varten uskovien kautta nykyään. He eivät yleensä korosta jumalallista parantamista ja ihmeitä tai käsien päällepanemista paranemisen vuoksi, koska uskotaan, että raamatullinen ihme- ja parantumismalli lakkasi joko Raamatun kaanonin valmistuttua tai apostolien kuoleman myötä.Jälleen, koska jokainen Raamatun kirkko on ainutlaatuinen, jokaista on tarkasteltava erikseen. Jokaiselle, joka etsii kotiseurakuntaa, tässä on neljä hyvää periaatetta oikean seurakunnan valitsemiseksi: 1) Valitse seurakunta, jossa Raamattua opetetaan oikein ja perusteellisesti (2. Tim. 3:16, 17). 2) Valitse kirkko, jossa ihmiset pyrkivät rakastamaan ja palvelemaan toisiaan. 3) Valitse seurakunta, jossa pastori on aito ja näyttää rakastavan kansaansa. 4) Etsi Jumalan viisautta (Jaak. 1:5) ja tahtoa rukouksessa seurakunnan kodista ja valitse Jumalan johtama seurakunta.

Top