Kuka on Aamos Raamatussa?

Kuka on Aamos Raamatussa? VastausAamos oli paimen ja maanviljelijä juutalaisesta Tekoan kylästä, joka oli noin viisi mailia Betlehemistä etelään. Hän sai näyn ja hänestä tuli Herran profeetta. Aamos profetoi Jerobeam II:n hallituskaudella Israelissa ja Ussian hallituskaudella Juudassa (Aamos 1:1). Tämä olisi ollut noin 760 eKr., mikä teki hänestä Hoosean, Joelin ja Jesajan nykyajan. Amos tallensi ennustuksensa kirjaan, jossa oli hänen nimensä. Hän ajoittaa kirjansa kahteen vuoteen ennen maanjäristystä (Aamos 1:1).

Amos oli erottuva profeettana muutamasta syystä. Ensinnäkin, oman todistuksensa mukaan hän ei ollut profeetta eikä profeetan poika, kun Herra kutsui hänet palvelukseen (Aamos 7:14). Toisin sanoen häntä ei ollut koulutettu profeetaksi, eikä hän etsinyt virkaa. Herra päätti yksinkertaisesti käyttää häntä. Myös useimmat profeetat julistivat sanomansa omalle kansakunnalleen. Aamos kutsuttiin Juudan eteläisestä valtakunnasta julistamaan Jumalan sanaa Israelin pohjoisessa valtakunnassa. Itse asiassa Betelin epäjumalia palvova pappi sanoi Aamukselle: 'Mene pois, sinä näkijä!' Mene takaisin Juudan maahan. Ansaitse leipäsi siellä ja profetoi siellä (Aamos 7:12).Aamos profetoi Israelin naapureita vastaan ​​(Aamos 1–2), mutta suurin osa hänen sanomastaan ​​oli suunnattu Israelille itselleen. Se ei ollut suosittu sanoma Israelissa, sillä Aamos osoitti rohkeasti synnin ja Jumalan vanhurskaan tuomion. Monet Aamoksen kirjan lauseet alkavat jollain vastaavalla: Näin sanoo Herra: 'Israelin kolmea syntiä, jopa neljää, en kadu' (Aamos 2:6).Vaikka Amos oli yksinkertainen paimen ja hedelmänpoimija, hän profetoi luottavaisin mielin, että kansojen oli kuultava Jumalan sanomaa, ei hänen. Aamos 3:7 heijastaa hänen vakaumustaan ​​siitä, että Suvereeni HERRA ei todellakaan tee mitään paljastamatta suunnitelmaansa palvelijoilleen profeetoille. Hänen kirjansa on täynnä maanläheisiä symboleja – lintupyydyksiä, kalakoukkuja, luotilankoja, hedelmäkoreja – jotka auttavat välittämään hänen profetioidensa merkityksen ja tärkeyden.

Meille ei kerrota paljon hänen yksityiselämästään tai mistään siitä, kuinka Amos kuoli, mutta apokryfinen teos nimeltä The Lifes of the Profeets kertoo, että Amosia tappoi Betelin pappi Amasja. Aamos 7 tallentaa Amasjan ja Aamoksen välisen vuorovaikutuksen; Amasja kertoi Israelin kuninkaalle, että Aamos käynnisti salaliiton häntä vastaan, ja Amasja käski Aamosta lähteä Beetelistä ja profetoimaan Juudassa. Aamos totteli Jumalan sanaa jatkaakseen profetoimista Israelissa. Osa tuosta profetiasta oli henkilökohtainen tragedian sanoma Amasjalle (Aamos 7:17).Aamosta ei mainita nimellä missään muissa Raamatun kirjoissa, mutta hänen teoksiaan lainataan kahdesti Uudessa testamentissa, kerran Stephen (Apt. 7:42–43) ja kerran Jaakob (Apt. 15:15–17).

Jumalan sanat Israelille Aamos 5:4:ssä ovat myös Jumalan sanoma jokaiselle ihmiselle: Etsi minua ja elä. Vaikka Jumala oli vihainen omalle kansalleen Israelille ja Juudalle ja valmis rankaisemaan ympärillään olevia pakanakansoja, Jumalan syvimpänä toiveena oli, että he kääntyisivät synneistään ja katuisivat. Hän haluaa sitä myös meille (Matt. 3:2; 2. Piet. 3:9; Ilmestys 2:5, 21). Kun teemme parannuksen, Jumala tarjoaa anteeksiannon ja puhdistuksen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta (2. Kor. 5:21; 1. Joh. 1:9).

Top