Kuka oli Rufus Raamatussa?

VastausRaamattu mainitsee Rufuksen kahdessa paikassa, ja voimme olettaa, että he molemmat puhuvat samasta miehestä (Mark. 15:21; Room. 16:13). Ensimmäinen maininta Rufuksesta liittyy siihen päivän tapahtumiin, jolloin Jeesus ristiinnaulittiin. Jeesuksen jo kokeman hirvittävän pahoinpitelyn vuoksi Hän ei kyennyt kantamaan raskasta puista ristiä, jonka roomalaiset sotilaat asettivat Hänen selkäänsä. Niinpä sotilaat tarttuivat ohi kulkevaan mieheen ja pakottivat tämän kantamaan ristiä Jeesukselle. Markuksen 15:21 sanoo: Eräs mies Kyreneestä, Simon, Aleksanterin ja Rufuksen isä, kulki ohitse matkalla maasta, ja he pakottivat hänet kantamaan ristiä.

Ymmärtääksemme, miksi Simon Kyreneläinen tunnistettiin Rufuksen isäksi, meidän on muistettava, että Markus todennäköisimmin kirjoitti roomalaisille kristityille kertomuksensa Jeesuksen elämästä Roomassa. Hän olisi käyttänyt nimiä, jotka olivat tuttuja Rooman kirkolle. He eivät ehkä tunteneet Simonia Kyrenelaista, mutta he tunsivat hänen poikansa Rufuksen. Voimme yhdistää Rufuksen Roomaan, koska Paavali lähetti kirjeen roomalaisille monta vuotta myöhemmin. Roomalaiskirjeessä 16:13 hän kirjoitti: Tervehdys Rufusta, joka on valittu Herrassa, ja hänen äitinsä, joka on myös ollut äitini minulle.Koska nämä ovat ainoat kaksi paikkaa Raamatussa, joissa mainitaan nimi Rufus, on erittäin todennäköistä, että ne puhuvat samasta henkilöstä. Näistä kahdesta maininnasta päätämme, että Rufus oli uskovainen ja Simon-nimisen miehen poika, joka oli pakotettu kantamaan ristiä Jeesuksen puolesta. Markuksen ja Paavalin kirjoitusten perusteella näyttäisi siltä, ​​että Rufuksesta ja hänen perheestään tuli kristittyjä Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen.Voimme vain kuvitella, kuinka suuren vaikutuksen Jeesuksen ristin kantamisella oli Simon Kyreneläiseen. Puhuiko Jeesus Simonille sillä tuskallisella matkalla Golgatalle (Matt. 27:32–33)? Tiesikö Simon, kenen ristiä hän kantoi, ja menikö hän kotiin kertomaan vaimolleen ja pojilleen, mitä oli tapahtunut? Osana jumalallista suunnitelmaansa Jumala valitsi Simon-nimisen miehen tapaamaan Jeesuksen vain tunteja ennen hänen kuolemaansa tuodakseen pelastuksen Simonin perheelle (ks. Jes. 46:11). Voimme vain spekuloida seuranneista yksityiskohdista, mutta tiedämme, että jossain vaiheessa Rufus ja hänen äitinsä tulivat kristityiksi ja kuuluivat Rooman kirkkoon. Rufus ja hänen veljensä Aleksanteri olivat ilmeisesti hyvin tunnettuja seurakunnassa, muuten Markus ei olisi maininnut heitä. Ja Rufuksen ja hänen äitinsä on täytynyt olla varsin aktiivisia palveluksessa, perustuen Paavalin erityiseen tervehdukseen.

Top