Ketkä olivat Raamatun kirjojen kirjoittajia?

Ketkä olivat Raamatun kirjojen kirjoittajia? VastausLopulta Jumala on kirjoittanut Raamatun ihmisten kirjoittajien yläpuolella. Toinen Timoteukselle 3:16 kertoo meille, että Raamattu on Jumalan puhaltama. Jumala valvoi Raamatun ihmistekijöitä, jotta he käyttivät omaa kirjoitustyyliään ja persoonallisuuttaan silti muistiin täsmälleen sen, mitä Jumala tarkoitti. Raamattu ei ollut Jumalan sanelema, mutta se oli täydellisesti Hänen ohjaama ja kokonaan inspiroima.

Inhimillisesti katsottuna Raamatun on kirjoittanut noin 40 eri taustasta miestä 1500 vuoden aikana. Jesaja oli profeetta, Esra oli pappi, Matteus oli veronkantaja, Johannes oli kalastaja, Paavali oli teltantekijä, Mooses oli paimen, Luukas oli lääkäri. Vaikka Raamattu on kirjoittanut eri kirjoittajia yli 15 vuosisadan ajan, se ei ole ristiriidassa itsensä kanssa eikä se sisällä virheitä. Kaikki kirjoittajat esittävät erilaisia ​​näkökulmia, mutta he kaikki julistavat samaa yhtä tosi Jumalaa ja samaa pelastuksen tietä – Jeesusta Kristusta (Joh. 14:6; Apt. 4:12). Harvat Raamatun kirjoista nimeävät kirjoittajansa nimenomaisesti. Tässä ovat Raamatun kirjat ja sen nimi, jonka raamatuntutkijat eniten pitävät kirjoittajana, sekä likimääräinen kirjoittamispäivä:Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy = Mooses - 1400 B.C.
Joosua = Joosua - 1350 eaa.


Tuomarit, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel = Samuel/Nathan/Gad - 1000 - 900 eaa.
1 kuningas, 2 kuningasta = Jeremia - 600 eaa.
1 aikakirja, 2 aikakirjaa, Esra, Nehemia = Esra - 450 eaa.


Ester = Mordokai - 400 eaa.
Job = Mooses - 1400 eaa.
Psalmit = useita eri kirjoittajia, enimmäkseen Daavid - 1000 - 400 eaa.
Sananlaskut, Saarnaaja, Salomon laulu = Salomo - 900 eaa.
Jesaja = Jesaja - 700 eaa.
Jeremia, Valituslaulut = Jeremia - 600 eaa.
Hesekiel = Hesekiel - 550 eaa.
Daniel = Daniel - 550 eaa.
Hosea = Hoosea - 750 eaa.
Joel = Joel - 850 eaa.
Amos = Amos - 750 eaa.
Obadja = Obadja - 600 eaa.
Joona = Joona - 700 eaa.
Miika = Miika - 700 eaa.
Nahum = Nahum - 650 eaa.
Habakuk = Habakuk - 600 eaa.
Sefanja = Sefanja - 650 eaa.
Haggai = Haggai - 520 eaa.
Sakarja = Sakarja - 500 eaa.
Malakia = Malakia - 430 eaa.
Matteus = Matteus - 55 jKr
Mark = John Mark - 50 jKr
Luke = Luke - 60 jKr
John = John - 90 jKr
Apostolien teot = Luukas - 65 jKr
Roomalaisille, 1 korinttilaisille, 2 korinttilaisille, galatalaisille, efesolaisia, filippiläisiä, kolossalaisia, 1 tessalonikalaisia, 2 tessalonikalaisia, 1 Timoteus, 2 Timoteus, Titus, Filemon = Paavali - 50-70 jKr.
Heprealaiset = tuntematon, enimmäkseen Paavali, Luukas, Barnabas tai Apollos - 65 jKr.
James = James - 45 jKr
1 Pietari, 2 Pietari = Pietari - 60 jKr
1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes = Johannes - 90 jKr
Jude = Juuda - 60 jKr
Ilmestys = Johannes - 90 jKr

Top