Miksi Jumala salli Saatanan ja demonien tehdä syntiä?

Miksi Jumala salli Saatanan ja demonien tehdä syntiä? VastausSekä enkelien että ihmiskunnan kanssa Jumala päätti tehdä valinnan. Vaikka Raamattu ei annakaan paljon yksityiskohtia Saatanan kapinasta ja langenneista enkeleistä, näyttää siltä, ​​että Saatana – luultavasti suurin kaikista enkeleistä (Hesekiel 28:12-18) – päätti ylpeydessään kapinoida Jumalaa vastaan ​​etsiäkseen tulla omaksi jumalakseen. Saatana (Lucifer) ei halunnut palvoa tai totella Jumalaa; hän halusi olla Jumala (Jes. 14:12-14). Ilmestyskirjan 12:4 ymmärretään kuvaavana kuvauksena kolmannesta enkeleistä, jotka päättivät seurata Saatanaa tämän kapinassa ja heistä tuli langenneita enkeleitä – demoneja.

Toisin kuin ihmiskunnan, enkelien valinta, seuratako Saatanaa tai pysyä uskollisena Jumalalle, oli kuitenkin ikuinen valinta. Raamattu ei anna langenneille enkeleille tilaisuutta katua ja saada anteeksi. Raamattu ei myöskään osoita, että useamman enkelin olisi mahdollista tehdä syntiä. Enkeleitä, jotka pysyvät uskollisina Jumalalle, kuvataan valituiksi enkeleiksi (1. Tim. 5:21). Saatana ja langenneet enkelit tunsivat Jumalan kaikessa kirkkaudessaan. Se, että he kapinoivat, huolimatta siitä, mitä he tiesivät Jumalasta, oli äärimmäistä pahaa. Tämän seurauksena Jumala ei anna Saatanalle ja muille langenneille enkeleille tilaisuutta katua. Lisäksi Raamattu ei anna meille mitään syytä uskoa, että he katuisivat, vaikka Jumala antaisi heille mahdollisuuden (1. Piet. 5:8). Jumala antoi Saatanalle ja enkeleille saman valinnan Aadamille ja Eevalle, totella Häntä vai ei. Enkeleillä oli vapaa tahto tehdä valinta; Jumala ei pakottanut tai rohkaissut ketään enkeleistä tekemään syntiä. Saatana ja langenneet enkelit tekivät syntiä omasta vapaasta tahdostaan ​​ja ovat siksi ansainneet Jumalan ikuisen vihan tulijärvessä.Miksi Jumala antoi enkeleille tämän valinnan, kun Hän tiesi, mitä seurauksia olisi? Jumala tiesi, että kolmasosa enkeleistä kapinoisivat ja siksi heidät kirottaisiin ikuiseen tuleen. Jumala tiesi myös, että Saatana edistäisi hänen kapinaansa houkuttelemalla ihmiskunnan syntiin. Joten miksi Jumala salli sen? Raamattu ei anna tähän kysymykseen yksiselitteistä vastausta. Samaa voidaan pyytää melkein mistä tahansa pahasta teosta. Miksi Jumala sallii sen? Viime kädessä se palaa Jumalan suvereniteetiin luomakuntansa suhteen. Psalmista kertoo meille: Jumalan tie on täydellinen (Psalmi 18:30). Jos Jumalan tiet ovat täydellisiä, voimme luottaa siihen, että kaikki mitä Hän tekee – ja mitä tahansa Hän sallii – on myös täydellistä. Joten täydellinen suunnitelma täydelliseltä Jumalaltamme oli sallia synnin. Mielemme ei ole Jumalan mieli, eivätkä tapamme ole Hänen teitään, kuten Hän muistuttaa meitä Jesaja 55:8-9:ssä.Top